regelgeving groendaken


Subsidie groendak - Gemeente Puurs-Sint-Amands.
Alleen vergunde gebouwen hebben recht op een subsidie decreet van 18 mei 1999organisatie van de ruimtelijke ordening. Een particulier moet het groendak aanleggenop een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. Btw-plichtingen mogen debtw niet inbrengen in hun belastingaangifte. Dien je aanvraagformulier in binnen de 3maanden na de aanleg van het groendak.
Lekkages bij daktuinen - Nieman.
Details en regelgeving. PolitieKeurmerk Veilig Wonen. Bouwtechniek- en praktijk. Bouwtechniek- en praktijk. Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Kwaliteitsmanagement geïntegreerde contracten. Achtergrond Wkb en Nieman. Organisatie- en projectadvies. Kennisdeling, coaching en training. Het Bouwbesluit en verantwoordelijkheid. Het Bouwbesluit en het privaatrecht. Brand- en vluchtveiligheid. Brand- en vluchtveiligheid. Inspectie en realisatie. Advisering en toetsing. Uitgangspuntendocument UPD Opsteller. Fire Safety Engineering. Parkeer- en stallinggarages. Milieu en Geluid. Ventilatie in gebouwen. Calculaties en begrotingen. Inspecties, onderhoud en beheer. Houtbouw en CLT. Deel deze pagina. Terug naar nieuws. Home - Nieuws - Lekkages bij daktuinen. Lekkages bij daktuinen. Gepubliceerd op 19 december 2017. In dit artikel worden de voor-en nadelen van groendaken beschreven.
Groendak aanleggen Ikknapmijnhuisop.nl.
Wanneer je geen goede dakopbouw hebt kan het zijn dat er door het aanleggen van een groendak schade kan ontstaan aan de dakconstructie. Wanneer je twijfelt laat je dan informeren door een expert. Een groendak bedekking is opgebouwd in verschillende lagen. Een groendak bestaat meestal uit de volgende 6 lagen.: Waterkerende en wortelwerende laag. Ook al bestaat er in Nederland nog geen specifieke wet en regelgeving voor groendaken wil dat nog niet zeggen dat alles is goedgekeurd.
Welkom op www.antwerpen.be - GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING - BOUWCODE- gecoördineerde versie.
Omwille van deze positieve effecten is het verplicht om alle platte daken ten minste als extensief groendak aan te leggen. Er bestaat een onderscheid tussen intensieve daktuinen en extensieve vegetatiedaken groendaken. Intensieve groendaken bestaan uit grassen, kruiden, struiken of zelfs bomen. Die daken kunnen het best vergeleken worden met gewone tuinen, zowel qua uitzicht als onderhoud en gebruik. Ze kunnen zelfs gebruikt worden als moestuin of ingezet worden voor stadslandbouw. De intensieve begroeiing van dergelijke daken vraagt om een voldoende dikke substraatlaag en een aangepaste, betreedbare constructie. Intensieve daktuinen bufferen meer dan 50 liter neerslag per vierkante meter dakoppervlakte. Extensieve groendaken hebben slechts een lichte begroeiing, vergelijkbaar met een rotsbegroeiing. Er wordt gebruik gemaakt van mossen, vetplanten en kruiden. Daardoor is het onderhoud gering. De substraatlaag en meestal ook vegetatielaag is dunner dan bij een intensief groendak en de belasting geringer. Dit type groendak is daarom vooral aangewezen bij renovaties. Wel moet de bestaande dakstructuur het totale gewicht van het groendak bij maximale verzadiging, aankunnen. Is dat niet zo, dan moet men de dakstructuur aanpassen. Voor een groendak of rieten dak zijn soms speciale voorzieningen zoals filter of voorbehandeling nodig wanneer het afgevoerde water wordt opgevangen in een hemelwaterput.
Subsidies voor alternatieve energiebronnen: groendaken Zulte.
voor één of meerdere van de 5 maatregelen zonneboiler - warmtepomp - groendak - spouw of buitenmuurisolatie - vervangen van kachel of open haard., 15 van alle factuurbedragen samen wordt in aanmerking genomen. De premie wordt slechts uitbetaald indien de nodige vergunningen verkregen werden. Er kan een plaatscontrole gebeuren. Documenten, wet- en regelgeving. Aanvraagformulier subsidie groendaken.
Wat met regenwater: een waterput of een groendak?
In de media. Je bent hier Cursussen Een cursus volgen Korte infosessies Wat met regenwater een waterput of een groendak Wat met regenwater: een waterput of een groendak? In deze sessie leer je of je best een waterput of een groendak installeert. We gaan ook dieper in op de installatie zelf. Verder komen infiltratie en afvalwater aan bod. Wat is er allemaal nodig voor een hemelwaterinstallatie, waarvoor is regenwater geschikt, wat zegt de regelgeving?
Premie groendaken Menen, waar je thuiskomt.
Het stadsbestuur wil tot € 1 500 tussenkomen bij de aanleg van een groendak. De subsidie bedraagt € 31/m waarbij maximum de helft van de kosten gedragen wordt tot een maximum van € 1 500. Wet of regelgeving. Digitaal aanvraagformulier premie groendaken.
Hoe gaan waterschappen om met waterberging op groene daken?
Deze interviewronde sluit aan bij de publicatie 'Groene' daken nader beschouwd 2, de door STOWA gestarte Community of Practice 'Meten' en monitoren groenblauwe daken en het impact project van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, dat de mogelijkheden onderzoekt om belasting-differentiatie voor klimaatadaptieve gebouwen te gebruiken als financiële prikkel voor bijvoorbeeld groenblauwe daken.
Hoe brandveilig is een groendak.
De substraatlaag van een minimum 3cm die maximaal 20% organisch materiaal. Een goed ontworpen groendak kan ook bijdragen tot de brandveiligheid van het gebouw. Rond dakkoepels, schouwen en aan dakranden minstens 30 cm voorzien met kiezel of dakplavuizen. brandveiligheid verhoogd door de vochtigheid van het substraal. De gekozen planten zijn bij droogte slecht brandbaar. Wat zegt de wetgeving in België, Nederland, Duitsland, Europa? Concrete wetgeving rond groendaken en hun brandveiligheid zijn er zo ver ik weet nog niet. Er zijn wel aanbevelingen en preventie maatregelen. Deze heb ik gevonden op de website van WTCB.
Subsidie Groene daken - Gemeente Leiden.
Denk en doe mee. Wet- en regelgeving. Contact en openingstijden. Waar bent u naar op zoek? Inwoners en ondernemers. Wonen en bouwen. Subsidie Groene daken. Met de subsidie Groene daken stimuleert de gemeente Leiden de aanleg van groene daken. Dat zijn mos-, sedum-, gras- of kruidendaken.
Huis in het bos, loungen op het groendak - Dakenraad.
Van beton naar groene oase. 10 x dak als zonneweide. Praktijkboek multifunctionele daken vervangt handboek groendaken. Verkoeling door groene gevels en groene daken. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw. Substraat begroeide daken van afval, vochtige doekjes.

Contacteer ons

canopy groendaken
hellende groendaken
ibic groendaken
lb groendaken
regelgeving groendaken
soorten groendaken
subsidie groendaken
subsidie voor groendaken
type groendaken