intensieve groendaken


Hoe leg je een groendak aan? Natuurpunt.
Maar je kan ook een intensieve daktuin aanleggen; een volwaardige tuin met alles erop en eraan. De grootste voorwaarde voor een groendak is dat je dakconstructie sterk genoeg is. Laat dat berekenen door experts om zeker te zijn. Voordelen van een groendak. Een groendak is warmte- en geluidsabsorberend. optimaal gebruik van regenwater. Planten vangen het regenwater op en voeren het traag af. De druk op rioleringen neemt af en waterlast wordt voorkomen. ecologische stapsteen voor planten en dieren. zeer weinig onderhoud. een buffer tegen luchtvervuiling, aangezien ze stofdeeltjes opvangen. verhoging van het rendement van je zonnepanelen met 5, dit dankzij het koelende effect op de panelen waardoor ze ook minder snel verouderen. Lid van Natuurpunt? Vraag een offerte aan met mooie korting! Sinds 2018 is Groendak-Antwerpen Natuurpunt's' partner voor de aanleg van kwalitatieve groene daken in Mechelen en haar omgeving. Elk groen dak dat aangelegd werd via Groendak-Antwerpen levert nieuwe natuur op in één van de natuurgebieden die deel uitmaken van het Mechels Rivierengebied.
gd-energy.be
Groendaken Green Building Projects.
Hierdoor blijft het groendak langer groen en worden de plantjes merkbaar groter. Welke daken komen in aanmerking? Meestal vindt men groendaken terug op platte daken, maar ook op hellende daken kan men een groendak plaatsen. De belangrijkste aspecten waar men rekening mee moet houden bij de keuze van een groendak zijn de dakdichtingen en de draagstructuur. De ideale dakdichting bestaat uit EPDM, roofing of PVC en is FLL-gekeurd. FLL betekent zoveel als: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, het is een Duitse norm voor alleswat groendaken betreft. Als een dakdichting FLL gekeurd is, betekent dat eigenlijk dat ze wortelvast is. Dit is verplicht bij intensieve groendaken.
Groendaken, wat zijn dat precies? Een overzicht en uitleg.
Daken met een helling van 1 tot 45 graden zijn geschikt, houd er wel rekening mee dat bij een hellingsgraad groter dan 35 graden er speciale technieken gebruikt moeten worden. Intensieve daktuinen worden toegepast op daken met een helling van 1 tot 4 graden. Deze daken worden beplant met struiken, kruiden, grassen en zelfs met bepaalde soorten bomen. Dit betekent dat de dakconstructie een aanzienlijk gewicht moet dragen, en vaak is er een aangepaste dakconstructie nodig. Dit kan uw dakdekker uiteraard aanpassen. Waarschijnlijk is er een bouwvergunning nodig, en dient er door een bouwkundige een controle draagkracht te worden uitgevoerd. Bij extensieve groendaken wordt een sedumdak beplant met mossen, vetplaten en kruiden. Het dak is niet beloopbaar en een stuk lichter van gewicht dan een intensieve daktuin. Er is daarom geen aangepaste dakconstructie nodig. Een vergunning is ook niet nodig, maar de controle draagkracht wel. Wat zijn de kosten voor het aanleggen van een groendak?
Groendaken - LB Groendaken.
Extensief en intensief zijn benamingen die worden gebruikt om de soorten groendaken te classificeren in de mate van de inrichtingsmogelijkheden van het dak en het gewenst onderhoudsniveau. Een extensief groendak, ook wel vegetatiedak genoemd, kan maar een geringe hoeveelheid gewicht per vierkante meter dragen. Deze extensieve groendaken zijn niet beloopbaar, zijn onderhoudsarm en kunnen worden aangelegd zonder een stedenbouwkundige vergunning. Een intensief groendak, ook wel tuindak genoemd, vergt meer onderhoud en vereist een groter gewichtsvermogen van het dak. Intensieve daken bevatten meer plantkeuze, zijn beloopbaar, maar kunnen pas geplaatst worden met de nodige stedenbouwkundige vergunning.
Groen dak - Wikipedia.
Deze belasting maakt een sterkere dakconstructie noodzakelijk. Grasdaken en gazondaken zijn twee verschillende typeringen, ook al hebben ze soms dezelfde begroeiing. Een grasdak is bedoeld als een natuurlijke bedekking van het dak, terwijl een gazondak bedoeld is als gazon waar men op kan recreëren. Vanwege de betredingsfunctie van een gazondak is een speciale dakbegroeiingsconstructie noodzakelijk en wordt gazondak gerekend tot de intensieve groendaken. Intensief groendak bewerken brontekst bewerken. Extensief vs intensief groen dak. Daktuin met een opbouwhoogte van meer dan 15cm dikte. De begroeiing kenmerkt zich door de aanwezigheid van struiken en bomen eventueel in combinatie met gazon en/of bodembedekkers. Deze begroeiing maakt het noodzakelijk intensief onderhoud te plegen voor de instandhouding van de beplanting. Dit onderhoud bestaat uit water geven, snoeien, bemesten, onkruid wieden, enzovoorts, vergelijkbaar met een normale tuin. Ecodak bewerken brontekst bewerken. Het idee van ecodaken, ook wel eco-productive roofs genoemd, is ontstaan bij ecoloog Carolina Forero, werkzaam bij de Pauselijke Javeriana Universiteit. Tegenwoordig is zij werkzaam bij de Catalina Muños Foundation waar zij de bewoners zelf leert de ecodaken te implementeren.
DAKART Houtbouw Dakwerken Specialist in groendaken, daktuinen en dakterrassen.
Vooreen daktuin van dit systeemtype moet er een systeemgewicht van 300-600kg/m systeemdikte 200-500mm worden voorzien in de ontwerpfase. Intensieve groendaken van dit type bieden veel mogelijkheden, maar vergen ook heelwat onderhoud. Men kan hier wel spreken over een heuse daktuin met grassen, bloemen heesters, en houtachtige planten. -DAKART hellend groendak extensief tot semi-intensief groendak.: Hellende groendaken hebben eigenlijk dezelfde opbouw als platte groendaken EPDM dakbedekking, met als enig verschil dat dat er in de substraatlaag een schuifbeveiligingssysteem wordt voorzien die alles op zijn plaats moet houden. Zowel het DAKART licht extensief groendak als het licht natuurdak behoren hier tot de mogelijkheden. Hoe maken wij een groendak ecologisch waardevol? Om groendaken ecologische waarde te geven moet men aan zo veel mogelijk van de volgende criteria voldoen.: voldoende bodemdikte en variatie in bodemdikte. zo veel mogelijk variatie in beplanting. voldoende wateropslag en indien mogelijk oppervlaktewater. schuilplaats en voeding voor dieren en organismen oppervlaktewater, bodem, holtes en dood hout. zo veel mogelijk biodiversiteit. Subsidies en premies voor groendaken en daktuinen in de regio Leuven.
Intensieve groendaken of daktuinen.
Tegenwoordig kunnen ook hellingen tot ongeveer 45 graden zonder veel problemen met een intensief groendak begroend worden. Dit vergt echter wel een aangepaste groendakstructuur. Een semi-intensief dak is vergelijkbaar qua look met een intensieve daktuin, maar met een minimum aan onderhoud zoals een extensief dak.
Groendaken - RESITRIX.
Meer over RESITRIX SK W Full Bond. Verschillende soorten groendaken. Opbouw van het groendak. Verschillende soorten groendaken. De meest voorkomende typen groendaken zijn.: Eenvoudige intensieve groendaken. Bij extensieve groendaken worden de dunne substraatlagen met grassoorten, mos, kruiden, vetplanten en andere planten met een hoge weerstand en regeneratie beplant.
Groendaken.
80 mm dik en 80 kg/m. Drainagelaag Aquadrain 550. PVC membraan Sikaplan SGmA. Scheidingslaag S-Glass Fleece 120. Dampscherm Sarnavap 500 E, 1000 E, 2000 E, 3000 M en 5000 E SA. Systeem voor Intensieve Groendaken. Standaard PVC membraan. Daktuin intensief groendak.
Groendak - Vlaamse Milieumaatschappij.
Er bestaan 2 soorten groendaken, nl. intensieve en extensieve groendaken. Intensieve groendaken of daktuinen komen minder voor. Extensieve groendaken met een lage begroeiing van onder meer mossen en vetplantjes, komen het vaakst voor. Aangezien een groendak een bufferende werking moet hebben, is het van belang de nodige aandacht te schenken aan de wateropslagcapaciteit. Een ideale berging van 50 liter per m of 50mm is het streefdoel. Voor de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater geldt een minimum van 35mm. Let wel, 50mm berging betekent dat de overloop een stuk hoger dan 50mm moet geplaatst worden. De berging van het regenwater gebeurt immers in de drainagelaag en het substraat die ook een zeker volume innemen. Voor de plaatsing van een groendak en het nagaan van de mogelijkheden bij bestaande gebouwen, neem je best contact op met een architect of een professional. De VMM maakt bouwheren en professionals wegwijs in de wettelijke verplichtingen en de goede praktijk bij het duurzaam waterbeheer binnen nieuwbouw- of verbouwingsprojecten. Waar kan je terecht met een vraag? Alle resultaten, data, statistieken. Alle rapporten en publicaties op een rijtje. Wetgeving, omzendbrieven, adviezen. Wat kan jij doen?
Groendaken daktuinen van ecoworks - Ontdek ons en onze referenties!
Waterretentiedak voor minder wateroverlast. Waterbuffering en afvoervertraging op de groendaken zorgen voor een polder waardoor er minder wateroverlast is. Het alternatief voor ondergrondse citernes en dure riolering. De oplossing om van regen een grondstof te maken voor een groener gebouw en overstromingen te vermijden. Ontdek het plezier van intensieve groendaken. Groendaken worden zelfs groentedaken. Van keukenkruiden tot het telen van groenten in een Urban Farm. Voor privégebruik of verwerkt in de keuken van je hotel, restaurant of verblijf. Lokaler kan je voedsel niet worden. Met een 'intensief' groendak, wat eigenlijk betekent meer richting een tuin met meer voedingsbodem en dus meer gewicht, kan je allerlei functionaliteiten toekennen aan je dak.

Contacteer ons

aanleg groendaken
ecoworks groendaken
extensieve groendaken
groendaken en groengevels
groendaken gent
groendaken leuven
groendaken stekene
groendaken vlaanderen
groendaken voordelen
groendaken west-vlaanderen
groendaken wtcb
intensieve groendaken