groendaken wtcb


EEN GROENDAK AANLEGGEN.
EEN GROENDAK AANLEGGEN. EEN GROENDAK AANLEGGEN. EEN GROENDAK AANLEGGEN. You also want an ePaper? Increase the reach of your titles. YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves. PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR DE DUURZAME BOUW EN RENOVATIE VAN KLEINE GEBOUWEN - PRAKTISCHE AANBEVELING TER06 - strongEEN/strong strongGROENDAK/strong strongAANLEGGEN/strong Bijdragen tot een toename van de oppervlakte groen en van de biodiversiteit en zorgen voor een betere waterretentie door zowel platte als hellende daken te beplanten met langzaam groeiende gewassen of, nog beter, met ware tuintjes. PRINCIPES BENADERING Oude drukkerij IMIFI, Brussel, V. Gobbe, 10/2006 Landschapsarchitect: Bernard Capelle Net als in andere agglomeraties ontbreekt het ook in heel wat Brusselse wijken aan tuinen. Diverse vormen van milieu hinder, zoals verontreiniging, stof, lawaai en overstromingen worden steeds groter. Groendaken dragen bij tot meer natuur in de stad en tot de oplossing van heel wat milieuproblemen.
Platte daken Lier, Beersel, Berlaar Renovatie en herstellen.
Daarenboven is zij geschikt voor het opvangen en gebruiken van regenwater. Hiervoor kan zelfs een drinkwater-attest van het Duitse Nehring Instituut Duitse tegenhanger van het WTCB voorgelegd worden. Bovendien kunnen de Vaeplan-dakbanen gebruikt worden voor groendaken aangezien zij wortelwerend zijn.
Wat kost een nieuw dak? Info over prijzen, materialen en premies!
Deze werkzaamheden kosten gemiddeld tussen de €25 en €35 per vierkante meter. Wat kost een groendak? Eerder in de tekst werd een groendak al benoemd. Dit is een milieuvriendelijke optie met een lange levensduur. Simpel gesteld kun je het zien als een soort tuin op het dak. Vele voordelen gaan gepaard met dit type dak. Het is een groene optie welke de woningwaarde verhoogt, het isoleert uitstekend, het dient tevens als een soort airfilter welke schadelijke stoffen uit de lucht haalt en het levert je een lagere energierekening op. Je hebt twee opties: een extensief groendak welke vooral bestaat uit mossen en dergelijke planten die weinig onderhoud nodig hebben of een intensief groendak waarin daadwerkelijk getuinierd kan worden. Hieronder kun je meer lezen over de gemiddelde kosten van een dergelijk nieuw dak en de levensduur. Meer info over de prijzen van de diverse dakbedekkingen op FRCE.be uit Leuven. Gemiddelde kosten per vierkante meter inclusief btw en montagekosten. €45 - €100. €120 - €200. Nieuwe onderlaag EPDM. €40 - €50. Mits in combinatie met groendak, 60 jaar. Publicatie: brandveiligheid bij groendaken bron: WTCB.
Onderzoek naar groendaken op dak van Greenville Hasselt Het Nieuwsblad. camera. close. correct. Verwijs. ds2. facebook. next. prev. share. twitter. video.
Geef een zoekterm in. Onderzoek naar groendaken op dak van Greenville. Hogeschool PXL krijgt 380.000 euro van Vlaanderen om met enkele partners een project op te zetten rond groendaken. Paradepaardje wordt een proefdak op de gebouwen van Greenville in Houthalen-Helchteren.
Bouwtechnisch bestek Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
In alle andere gevallen worden sinds 1 september 2015 enkel nog aanbestedingsdossiers goedgekeurd die zijn opgemaakt volgens het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw. Uitzondering: Het bestek B2005 blijft van toepassing voor alle projecten die meedingen in het kader van de procedure CBO nr.
Workshop 'Aansluitingsdetails' van platte daken - WTCB/TV244 in de praktijk De Vijfde Gevel. B2Build Kenniscentrum voor de bouw.
Omwille van volgeboekt en op vraag van velen werd deze workshop editie Gent november 2012 herhaald te Leuven. Ook hier waren de 150 beschikbare plaatsen heel snel ingenomen. Download de presentatie: Opbouw van het platte dak - Robert De Lathouwer.
Van groendak tot daktuin - Plantentuin De" Kleine Boerderij" Merksplas.
Het substraat mag dan ook weer niet te dik zijn, om de ontwikkeling van ingewaaide grassen niet te zeer te bevorderen. Voor daken zonder betreding wordt gerekend met een beperkte belasting van circa 100 kg over 10 m. Een dakterras, dus ontworpen als beloopbaar, is dit circa 250 kg/m. Er is een goede technische informatie beschikbaar, gesteund op wetenschappelijk onderzoek, in TV 229 'Groendaken' van WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, info: www.wtcb.be. Het aanleggen van een extensief groendak is naar constructie toe het eenvoudigste. Het is relatief laag in gewicht en beperkt in onderhoud. Het verhoogt de levensverwachting van de dakdichting substantieel en het buffert het regenwater. Het is geluidsabsorberend en energiebesparend. Allemaal voordelen wanneer het correct wordt aangelegd. De opbouw begint met een watervaste folie. Deze bestaat meestal uit gewijzigd polyethyleen en moet voldoen aan FLL-normen voor wortelvastheid. Hierop komt dan een dainagemat in geotextiel. De plaatsing hiervan moet correct gebeuren om geen schade aan de dakdichting te veroorzaken. De dikte van deze drainagemat moet voldoende groot zijn.
Wetgeving inzake valbeveiliging daken Valbeveiligingen.
Wat dient u te weten over de wetgeving valbeveiliging werken op hoogte? Het vallen van hoogte is een belangrijk risico op allegebouwen. De werkgever is daarom verplicht maatregelen te nemen om de risicos op ongevallen te voorkomen en bij voorkeur te kiezen voor collectieve beveiliging boven individuele beveiliging.
FAQ Groendakshop.be.
Voor een plat sedumdak heeft u 105 kg/m nodig. Betondaken kunnen het gewicht van een groendak beter aan dan een houten constructie. Contacteer steeds uw architect, de leverancier, het bouwbedrijf of een stabiliteitsingenieur om te weten te komen als uw dak stevig genoeg is. Meer informatie kan u nalezen bij de dakvereisten: STERKTE DAKCONSTRUCTIE. Aan deze bouwkundige eisen kunnen geen rechten of plichten ontleend worden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan uw bouwwerk, dakconstructie en dakdichting door het toepassen van een doe-het-zelfpakket van www.groendakshop.be. U dient vooraf zelf kennis te nemen van de bouwtechnische eigenschappen en voorwaarden, en u dient deze te laten beoordelen indien een groendak op uw bouwwerk mogelijk is. Voor 100 zekerheid is het noodzakelijk om een professional zoals een stabiliteitsingenieur in te schakelen. MIJN DAK IS NIET STEVIG GENOEG, EN NU? Een lichter groendaksysteem is bijna altijd mogelijk, maar houd rekening met een mindere kwaliteit, lagere duurzaamheid en meer kans op wegwaaien bij hevige rukwinden.
Hergebruik - Vlaamse Milieumaatschappij.
Een goede uitvoering van je regenwatersysteem is cruciaal om nadien met een minimum aan onderhoud te kunnen genieten van je regenwater. Bij een nieuwbouw kan je van meet af aan rekening houden met het hergebruik van regenwater en een tweede watercircuit voorzien.
Opleidingstraject voor een professioneel groendak blauw-groendak - Escala. arrow_down_long. arrow_down_long. arrow_down_long.
Blended learning: twee online opleidingssessies, gevolgd door één dag klassikael leren. download de flyer info aanvragen. vraag uw in-house opleiding aan. Wat zijn groendaken? Toepassingen: stedelijke en industriële toepassingen. Toestand in Vlaanderen: nog deels onbekend in Vlaanderen. Soorten: extensieve en intensieve groendaken. Voordelen en functies van een groendak. Economisch: reductie renovatie - en energiekosten. Ecologisch: stads-warmte-eiland, verhogen luchtkwaliteit, verhogen biodiversiteit en creatie micro-klimaat. Esthetiek: dak en gevelgroen. Biodiversiteit: habitat van dieren en planten. Ontwerp en bouw van groendaken. Gewicht en dakconstructies: advies architect. Waterkering en opbouw: EPDM en bitumen. Waterdichting: soorten dichtingen, watertest en inspectie. Wortelvastheid: wortelwerend, normen, materialen. Drainage: afvoer overtollig water, hellingsgraad, hellingsgraad. Waterretentie - wateropslag: materialen. Substraten: soorten en hun toepassingen. Innovaties: het 'blauw-groen' dak. Hergebruik water voor de dakbeplanting. Hergebruik water voor de gevelbegroeiïng. Het slimme blauw groene dak: gecontroleerd sturen van het water her gebruik: onderzoeksresultaten. Gevel- en dakbegroeiing: keuze in functie van uitvoering.

Contacteer ons

aanleg groendaken
ecoworks groendaken
extensieve groendaken
groendaken en groengevels
groendaken gent
groendaken leuven
groendaken stekene
groendaken vlaanderen
groendaken voordelen
groendaken west-vlaanderen
groendaken wtcb
intensieve groendaken