groendaken vlaanderen


Groendak premie voor uw stad of gemeente? groendak-antwerpen.be.
Het aantal deelnemende steden en gemeenten blijft groeien, met de premiezoeker kunt u nagaan of u recht heeft op een premie.Met dezoekterm'groendak' premie gemeente of stad komt u er sneller achter. Hier alvast enkele steden die een groendak premie of subsidie geven.: premie voor Antwerpen.
Heito Tuinen en groendaken MVO Vlaanderen.
Over MVO Vlaanderen. Over onze organisatie. Deel een duurzaamheidsverslag. Deel je verhaal. Registeren als adviseur of netwerk. Registreren als nieuwe organisatie. Registreren voor de sustatool. Uw bundel bevat 0 items. Heito Tuinen en groendaken. Wij zijn een jonge firma die opgericht is eind januari 2020.
Je wordt gelukkiger van een groen dak Limburg Het Belang van Limburg.
UHasselt krijgt 2,5, miljoen euro voor eerste grootschalig onderzoek in Vlaanderen. Je wordt gelukkiger van een groen dak. Met 2,5, miljoen euro Vlaams geld gaat Universiteit Hasselt onderzoeken hoe we meer groendaken en groengevels kunnen neerplanten op onze huizen en overheidsgebouwen.
Groendaken Renodak Systems N.V.
Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten.Het groen" in het woord groendak slaat dus niet rechtstreeks op de kleur maar op de aanwezigheid van een begroeing. Een groendak is meer dan alleen maar een tuin boven je hoofd. Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreekt men over extensieve of intensieve groendaken. Intensieve groendaken of daktuinen zijn bijna alleen geschikt voor de nieuwbouw, omdat ze zorgen voor een grote belasting van de dakconstructie. Ze zijnvergelijkbaar met gewone tuinen waarin geleefd kan worden. De begroeiing van intensieve groendaken bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Intensieve groendaken vergen net als gewone tuinen veel onderhoud Extensieve groendaken of vegetatiedaken zijn lichtgewicht groene daken en daardoor veel minder belastend voor de dakconstructie. Een extensief groendak isgeschikt voor bijna alle typen daken, ook van bestaande gebouwen. De begroeiing van extensieve groendaken beperkt zich tot mossen, vetplanten sedum en kruiden. Een extensief groendak vergt daarom los van een jaarlijkse inspectie weinig tot geen onderhoud. Extensieve groendaken hebben voldoende aan natuurlijke regenval. Op extensieve groendaken kan niet geleefd worden of maw zijn niet beloopbaar. Tevens bestaan nog varianten semi-intensief die verschillende soorten vegaties en diktes van de ondergrond bevatten.
Overzicht groendak subsidies, alle Vlaamse gemeentes.
Het groendak is van het type extensief groendak en moet minimaal bestaan uit een wortelwerende en waterkerende laag, een substraatlaag en een vegetatielaag uit vetplanten en/of kruidige gewassen. Een drainagelaag is noodzakelijk bij aanleg op een plat dak. Enkel werken uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer en gefactureerd na 1 januari 2014 komen in aanmerking voor betoelaging. De eigenaar van het gebouw, de aanvrager van de subsidie of de bestemmeling van de facturen mogen geen rechtspersoon zijn. Voor de uitvoering van de aangevraagde werken moet voldaan worden aan de toepasselijke wettelijke voorschriften op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw en dient waar nodig een geldige stedenbouwkundige vergunning te worden bekomen. 31 euro per m. Het betreffende dak kan slechts eenmaal gesubsidieerd worden. De Stad is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering noch, voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien. De handelingen die worden uitgevoerd voor het realiseren van het groendak, moeten in overeenstemming met de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren.
Vanwymelbeke Groendaken Kortrijk.
In onder meer Toronto, Chicago, Stuttgart en Basel moet op elk nieuw gebouw een groen dak worden aangelegd. In Belgi├ź stimuleren veel gemeenten de aanleg van begroeide daken via subsidie. Inmiddels is naar schatting 10 miljoen m2 begroeid dak aangelegd. De voordelen: een groendak. isoleert geluid, warmte en kou - dus minder lawaai en een lagere energierekening., vangt fijnstof en regenwater op., vergroot het rendement van je zonnepanelen.,
Productgroep groendaken De Witte BVBA.
Aanleg van groendaken info. Inspectieput voor dakafvoer. DW daktuinsubstraat extensief. DW daktuinsubstraat intensief. DW Drainage G10. DW Drainage G25. DW sedumcassettes ongevuld. Aantal producten in deze groep: 16. Toon - Producten Overzicht Verberg - Producten Overzicht. Aanleg van groendaken info.
Groendak - Bereik tot 2696 dakwerkers en ontvang tot 3 offertes.
DE NADELEN VAN EEN GROENDAK. Naast de zeer vele voordelen kan een groendak ook nadelen ondervinden. Zo kan er onkruid ontstaan tussen uw vegetatie zoals u dat ook zou tegenkomen bij een gewone tuin. Bij extensieve groene daken zult u dit minder tegenkomen, zeker niet bij een sedumdak, maar dit hangt voornamelijk af van samenstelling van uw groendak. Bij een daktuin of intensief groendak zult u wel aan onkruidbestrijding moeten doen. Verder zullen bloemen of planten van groene daken ook bepaalde dieren, insecten en vogels aantrekken en, afhankelijk van uw perceptie, wordt dit soms ook als een nadeel ervaren. De grootste hindernis voor een groen dak blijft echter het prijskaartje. Valt dit voor een extensief groendak of een dak met een sedum dakbedekking met vetplanten nog relatief mee, dan is dit voor een volwaardige daktuin toch een niet te onderschatten investering. Door het verstevigen van de dakconstructie en de rijke en dikke voedingslaag die moet worden aangebracht op uw plat dak of terras, kunnen deze kosten toch vrij hoog oplopen.
Vice Verda Portfolio.
Hellend groendak te Geraardsbergen. Sterk hellend groendak te De Pinte. Licht hellend groendak te Estaimpuis. Biodivers extensief groendak te Aalter. Extensief groendak te Charleroi. Intensief groendak Sint-Lucas Gent. Hellend groendak te Staden. Biodivers groendak te Melle. Sedum groendak te Diksmuide.
Groendaken daktuinen van ecoworks - Ontdek ons en onze referenties!
Groendaken en zonnepanelen versterken elkaar. De verkoelende werking van de dakbegroeing reduceert het rendementsverlies van je zonnepanelen dat ontstaat door overmatige hitte. 1 2 3 4. 1 2 3. Waterretentiedak voor minder wateroverlast. Waterbuffering en afvoervertraging op de groendaken zorgen voor een polder waardoor er minder wateroverlast is. Het alternatief voor ondergrondse citernes en dure riolering. De oplossing om van regen een grondstof te maken voor een groener gebouw en overstromingen te vermijden. Ontdek het plezier van intensieve groendaken. Groendaken worden zelfs groentedaken. Van keukenkruiden tot het telen van groenten in een Urban Farm. Voor priv├ęgebruik of verwerkt in de keuken van je hotel, restaurant of verblijf. Lokaler kan je voedsel niet worden. Met een 'intensief' groendak, wat eigenlijk betekent meer richting een tuin met meer voedingsbodem en dus meer gewicht, kan je allerlei functionaliteiten toekennen aan je dak. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7. Een volwaardige tuin met bomen, struiken en beloopbaar gras wordt mogelijk met het tuindak.
Biodivers groendak - Mier Netwerk.
Ze blijven eerst eenjaar afharden op ons kweekdak. Ze krijgen geen meststoffen of overvloedige irrigatie. Zo schieten enkel de sterksten over. Het zijn survivors: planten met de juiste genendiehen de veerkracht geven om te overleven in extreme situaties. Als de tijd rijp is verhuizen ze naar hun volgendestandplaats, naar jouw dak. Van hieraf zetten ze hun pad verder. Vaak gebruiken deze planten jouw dak dan als uitvalsbasis van waaruit ze de stad verder koloniseren. De dikte van de substraatlaag van een biodivers groendak bedraagt gemiddeld 12cm.Om een grotere biodiversiteit te bekomen wordt de substraatlaag golvend gelegd tussen 5 en20cm. De dikste lagen worden op de draagkrachtigste delen van het dak gelegd bv boven draagmuren. Het verzadigd gewicht bedraagt ca.60kg/m 5cm tot 250kg/m 20cm. Mits goede aanleg is een biodivers groendak op de meeste soorten dakopbouw toepasbaar. Biodiverse groendaken worden extensief beheerd.

Contacteer ons

aanleg groendaken
ecoworks groendaken
extensieve groendaken
groendaken en groengevels
groendaken gent
groendaken leuven
groendaken stekene
groendaken vlaanderen
groendaken voordelen
groendaken west-vlaanderen
groendaken wtcb
intensieve groendaken