extensieve groendaken


Groendaken Tectum Group.
Retentie van regenwater. Stadskernen blijven koeler. Thermisch en akoestisch comfort. Vraag nu vrijblijvend advies voor de plaatsing of het onderhoud van uw groendak. Platte daken Groendaken. OCMW Tielt Winge. Platte daken Groendaken. Platte daken Groendaken. Ik ben op zoek naar. Geen antwoord gevonden op uw vraag? We geven u graag advies. Blijf op de hoogte.
gd-energy.be
Extensief groendak - Groendaktotaal.
Groendaken zijn de laatste tijd erg in trek. En dat is gelet op hun voordelen niet zo vreemd. Een groendak isoleert goed, reguleert de afvoer van regenwater, vergroent de omgeving en zuivert de lucht. Door uw bestaande grijze dak te vervangen voor een groendak sluit u perfect aan bij de actuele hang naar meer duurzaamheid. Maar aan welk groendak denkt u eigenlijk? Groendaken bestaan er in vele maten en soorten. Het belangrijkste verschil is die tussen intensieve groendaken en extensieve groendaken. Een intensief groendak lijkt nog het meest op een 'gewone' tuin. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua kosten en onderhoud. Bij een extensief groendak moet u denken aan kant- en klare vegetatiematten die u op uw dak uit kunt rollen.
Nieuwe oplossing voor extensieve groendaken Blog Duurzaam Gebouwd.
Nieuw in het productpakket is het Derbisedum Pack, een eenvoudige oplossing voor extensieve groendaken. Dit zijn voorgeteelde bakken met planten die dakwerkers rechtstreeks op een wortelwerende dakbedekking aanbrengen. Binnen het aanbod groendaken kan men onderscheid maken tussen intensieve en extensieve groendaken.
Groendaken - LB Groendaken.
Extensief en intensief zijn benamingen die worden gebruikt om de soorten groendaken te classificeren in de mate van de inrichtingsmogelijkheden van het dak en het gewenst onderhoudsniveau. Een extensief groendak, ook wel vegetatiedak genoemd, kan maar een geringe hoeveelheid gewicht per vierkante meter dragen. Deze extensieve groendaken zijn niet beloopbaar, zijn onderhoudsarm en kunnen worden aangelegd zonder een stedenbouwkundige vergunning. Een intensief groendak, ook wel tuindak genoemd, vergt meer onderhoud en vereist een groter gewichtsvermogen van het dak. Intensieve daken bevatten meer plantkeuze, zijn beloopbaar, maar kunnen pas geplaatst worden met de nodige stedenbouwkundige vergunning.
Groendaken - Seghers Eco Plant.
Extensieve groendaken worden meestal begroeid met mossen en vetplanten. Dit type dak is licht en vergt weinig onderhoud. Het kan worden aangebracht op vrijwel alle bestaande platte daken of daken met een helling tot 35 graden. Intensieve groendaken zijn eerder tuinen op het dak.
Groendak - daktuin - Fihuma - Construction.
Voorzichtigheid: bij het aanleggen of verwijderen van daktuinen nemen wij alle nodige voorzorgen om beschadigingen aan het dak te minimaliseren. Veiligheid: alle werknemers volgden een veiligheidsopleiding VCA en beschikken over alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Vanaf 10 meter hoogte zetten wij een ladderlift in voor het veilig transporteren van materiaal. Correcte uitvoering: wij beschikken over de nodige expertise voor het aanleggen van extensieve daktuinen of groendaken. Waarom een extensief groendak? Een extensieve daktuin op uw plat dak combineert talrijke voordelen.: Isoleert zowel in de zomer warmte, als in de winter koude. Bescherming van uw plat dak tegen uv-stralen. Drainage en vertraagde afvoer van regenwater. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan voor de aanleg van een extensieve daktuin. De Vlaamse Overheid kent ook subsidies toe voor het aanleggen van duurzame groendaken. Het subsidiƫren van groendaken in Vlaanderen is afhankelijk van gemeente tot gemeente. Meer informatie over een subsidieaanvraag voor uw daktuin vindt u terug op de site van de Vlaamse Overheid, agentschap voor natuur en milieu. Copyright 2021 Fihuma.
Groendaken - RESITRIX.
Typische dakopbouw van een extensieve begroeiing. Groendak: Gras, sedum, kruiden, mosplanten. Structuurhoogte hoogte van de dakconstructie vanaf: 6 cm. Gewicht vanaf: 60 kg/m2. Onderhoudskosten kosten tuinman: laag tot matig. Typische dakopbouw van een intensieve begroeiing. Onderhouds- verzorgingskosten: matigtothoog. Groendak Vrije: vormgeving, grasvelden, bloembedden, heesters en kleine bosjes, bomen en struiken. Structuurhoogte hoogte van de dakconstructie vanaf: 15 cm. Gewicht: vanaf 150 kg/m2. Onderhoudskosten kosten tuinman hoog.: De verschillende toepassingen en positieve kenmerken van groendaken worden wereldwijd steeds meer erkend. Dit geldt in ecologisch, bouwtechnisch en economisch opzicht. Oververhitting van steden. Door de geslotenheid en toenemende afvalwarmte van verkeer, industrie en huisverwarming, ontwikkelen de stadscentra zich tot zogenaamde warmte-eilanden 'urban' heat island effect. Het gebrek aan koeling in de nacht heeft steeds meer invloed op de gezondheid van de stedelijke bevolking.
De voor- en nadelen van een groendak Bouwwereld.nl.
Bij lichte groendaken is verbetering over het algemeen verwaarloosbaar. De onderliggende dakbedekking wordt minder blootgesteld aan de weersinvloeden, waardoor de levensduur wordt verlengd. Verbeterde brandwerendheid van de dakconstructie. Voordelen voor de omgeving.: Het zorgt voor een stuk natuur en bruikbare buitenruimte in een bebouwde omgeving. Het sluit aan op de huidige aandacht voor het milieu, toont aan dat je als eigenaar milieubewust bent en kan ook aansluiten op de cradle-to-cradle filisofie mits de daktuin wordt opgebouwd uit herbruikbare materialen en bouwstoffen. Het groendak vangt water op en kan het bufferen. Zodat pieken in afvoeren en belasting van het oppervlaktewater worden gedempt. Fijnstof en luchtvervuiling worden deels opgevangen waarbij tevens CO 2 wordt opgenomen. Aanzienlijk hogere kosten voor het aanleggen van het dak. Risico op lekkage door bijvoorbeeld wortelgroei. De kosten van het opsporen van lekkages kunnen aanzienlijk zijn. Daktuinen zijn relatief complex, waardoor het risico op fouten groter is. Er zijn nog maar beperkte ervaringen opgedaan met daktuinen, er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en er wordt vaak de grens opgezocht met het ontwerp.
Groendaken.
Een natuurlijke omgeving op het dak met natuurlijke CO2-opname. Groendaken zijn ofwel extensief, ofwel intensief.: Extensieve groendaken hebben een dunne bodemlaag waarin kleine en middelgrote planten groeien. Intensieve groendaken hebben een dikkere bodemlaag met extra drainage waarin grotere planten, struiken en kleine bomen groeien.
Groendak - Vlaamse Milieumaatschappij.
Er bestaan 2 soorten groendaken, nl. intensieve en extensieve groendaken. Intensieve groendaken of daktuinen komen minder voor. Extensieve groendaken met een lage begroeiing van onder meer mossen en vetplantjes, komen het vaakst voor. Aangezien een groendak een bufferende werking moet hebben, is het van belang de nodige aandacht te schenken aan de wateropslagcapaciteit. Een ideale berging van 50 liter per m of 50mm is het streefdoel. Voor de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater geldt een minimum van 35mm. Let wel, 50mm berging betekent dat de overloop een stuk hoger dan 50mm moet geplaatst worden. De berging van het regenwater gebeurt immers in de drainagelaag en het substraat die ook een zeker volume innemen. Voor de plaatsing van een groendak en het nagaan van de mogelijkheden bij bestaande gebouwen, neem je best contact op met een architect of een professional. De VMM maakt bouwheren en professionals wegwijs in de wettelijke verplichtingen en de goede praktijk bij het duurzaam waterbeheer binnen nieuwbouw- of verbouwingsprojecten. Waar kan je terecht met een vraag? Alle resultaten, data, statistieken. Alle rapporten en publicaties op een rijtje. Wetgeving, omzendbrieven, adviezen. Wat kan jij doen?
Prijs nieuw groendak plaatsen: soorten, tips advies.
Intensieve en extensieve groendaken. Er zijn twee soorten groendaken: intensieve en extensieve groendaken. Een intensief groendak kun je het best beschouwen als daktuin. Je kunt erop lopen en het het heeft ruwweg hetzelfde onderhoud nodig als een normale tuin. Voor dit type groendak heb je normaal gesproken wel een extra verstevigde dakconstructie nodig, want de dikke substraatlaag vormt een flinke belasting voor het dak. Een extensief groendak, ook wel vegetatiedak genoemd, is veel lichter en geschikt voor begroeiing met mossen, sedumplanten en kruiden. Dit type dak is het meest populair. Intensief groendak daktuin. Extensief groendak vegetatiedak sedumdak.

Contacteer ons

aanleg groendaken
ecoworks groendaken
extensieve groendaken
groendaken en groengevels
groendaken gent
groendaken leuven
groendaken stekene
groendaken vlaanderen
groendaken voordelen
groendaken west-vlaanderen
groendaken wtcb
intensieve groendaken